Tấm ốp tường ngoài trời

W145

W145

Liên hệ

B5025NT

B5025NT

Liên hệ

W125 COFFE

W125 COFFE

Liên hệ

W202NT TEAK

W202NT TEAK

Công nghệ ép đùn 2 lớp (CO ASA); không cần sơn phủ bề mặt khi hoàn thiện, bảo hành màu sắc trên 05 năm; chống nấm mốc;...

Liên hệ

W202NT COFFE

W202NT COFFE

Công nghệ ép đùn 2 lớp (CO ASA); không cần sơn phủ bề mặt khi hoàn thiện, bảo hành màu sắc trên 05 năm;...

Liên hệ

W125NT TEAK

W125NT TEAK

Công nghệ ép đùn 2 lớp (CO ASA); không cần sơn phủ bề mặt khi hoàn thiện, bảo hành màu sắc trên 05 năm;...

Liên hệ

B4060NT

B4060NT

Liên hệ