Chính sách thanh toán

  • THANH TOÁN:
  • Đối với các sản phẩm có sẵn hàng tại kho: Thanh toán chuyển khoản/tiền mặt (VNĐ) trước khi hàng xuất kho (Có thỏa thuận)
  • Đối với các sản phẩm yêu cầu sản xuất: Thanh toán đặt cọc chuyển khoản/tiền mặt (VNĐ) tối thiểu 30% đến 50% giá trị đơn hàng. Trước khi có thông báo xuất hàng, khách hàng thanh toán chuyển khoản/tiền mặt (VNĐ) nốt giá trị còn lại trước khi hàng xuất kho (Có thỏa thuận)